Polityka prywatności

Wprowadzenie
W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), Dz. Urz. UE L Nr 119, zwanego dalej „RODO” – w trosce o komfort i bezpieczeństwo osób, które powierzają nam swoje dane osobowe, przygotowaliśmy dla Państwa informacje dotyczące przetwarzanych przez nas Państwa danych osobowych.

Pragniemy zapewnić, że dane przetwarzamy zgodnie z najwyższymi standardami, zapewniając odpowiednie środki organizacyjne i techniczne, przy zachowaniu kryteriów przejrzystego informowania i przejrzystej komunikacji, o których mowa w art. 12 RODO.

1. Jaki jest cel polityki prywatności?
Przywiązujemy dużą wagę do ochrony Twojej prywatności i Twoich danych osobowych.
Niniejsza polityka wyjaśnia, w jaki sposób wykorzystujemy Państwa dane osobowe. Znajdziecie tu Państwo także informacje o tym, jakie prawa Wam przysługują w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych oraz w jaki sposób możecie z tych praw skorzystać.

W przypadku jakichkolwiek niejasności, każda osoba, której dane dotyczą może zwrócić się o dodatkowe informacje na adres e-mail podany do kontaktów w sprawach przetwarzania danych osobowych.

2. Informacje o Administratorze
Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej virginiapark.pl jest VIRGINIA PARK 1 Spółka z o.o.  Spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie (02-670) przy ul. Puławska 182, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000618777, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, oznaczoną numerem NIP 5252660307, REGON 364505086, e-mail: biuro@virginiapark.pl.

3. Dane kontaktowe w sprawach przetwarzania danych osobowych
W sprawach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych można kontaktować się na adres korespondencyjny opublikowany na stronie internetowej lub drogą elektroniczną na adres e-mail: biuro@virginiapark.pl.

4. Deklaracja Administratora
Administrator zapewnia, że dane osobowe są:
a) przetwarzane zgodnie z przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
b) przetwarzane zgodnie z wdrożoną Polityką bezpieczeństwa danych osobowych, w tym ochrona przed niezgodnym lub niedozwolonym z prawem przetwarzaniem, przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, z wykorzystaniem odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych;
c) zbierane w zakresie i celu niezbędnym do wypełnienia uzasadnionych interesów (wyraźnych i prawnie usprawiedliwionych celów), a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą;
d) prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane.

5. Cel, podstawa i zakres zbierania danych osobowych
Każdorazowo cel, podstawa i zakres oraz odbiorcy danych przetwarzanych przez Administratora wynikają z prawnie dopuszczalnych działań podejmowanych przez Administratora.
Serwis virginiapark.pl realizuje funkcje pozyskiwania danych o użytkownikach i ich zachowaniu w następujący sposób:
a) poprzez dobrowolnie wprowadzone w formularzu kontaktowym przez Użytkownika informacje, w celu umożliwienia kontaktu – zakres przetwarzanych danych osobowych: imię, nazwisko, e-mail, numer telefonu;
b) poprzez marketing usług własnych, działania promocyjne, podstawa przetwarzania: art. 6 ust.1 lit. a RODO (zgoda osoby, której dane dotyczą) – zakres przetwarzanych danych osobowych: adres e-mail;
c) poprzez zapisywanie w urządzeniach końcowych plików cookie (tzw. „ciasteczka”);
d) poprzez gromadzenie logów serwera www przez operatora hostingowego The Camels.
Podanie danych osobowych przy korzystaniu z formularzy kontaktowych dostępnych na stronie internetowej virginiapark.pl jest dobrowolne, jednakże odmowa ich podania spowoduje, że udzielenie odpowiedzi lub przedstawienie oferty produktów i usług będą niemożliwe ze strony Administratora.
W celu nawiązania kontaktu użytkownik może skorzystać z innych danych kontaktowych serwisu virginiapark.pl (drogą mailową, listowną lub telefoniczną).

Podanie danych osobowych w celach marketingowych ma charakter dobrowolny, jednak niepodanie tych danych skutkuje brakiem możliwości otrzymywania spersonalizowanej oferty usług i bonusów oferowanych przez Administratora danych.

6. Udostępnianie danych osobowych
Dane osobowe użytkownika, który wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych i na wykorzystywanie środków komunikacji elektronicznej mogą być udostępniane podmiotom współpracującym z Administratorem, podmiotom upoważnionym na mocy przepisów prawa oraz w celu wykonania zawartej umowy.

Informujemy, że w przypadkach opisanych w odrębnych przepisach prawa i zgodnie ze wskazanym w tych przepisach trybem dane osobowe mogą być przekazywane upoważnionym organom administracji państwowej.

Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów, zapewnienia zgodności z przepisami i realizowania nadzoru właścicielskiego.

Dane osobowe użytkowników serwisu mogą być przetwarzane przy wykorzystaniu zewnętrznej infrastruktury IT dostawców usług hostingowych, a także przekazywane podmiotom obsługującym systemy teleinformatyczne DEWELOPERA lub udostępniającym narzędzia informatyczne, spełniające wymagania RODO w zakresie bezpieczeństwa systemów.

Administrator nie zamierza przekazywać Twoich danych do państwa trzeciego ani do organizacji międzynarodowych.

Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych albo w oparciu o obowiązek prawny.

7. Google Analytics
Dodatkowo nasz serwis gromadzi anonimowe dane dotyczące odwiedzanych stron takie jak: liczba odwiedzin, kraj, przeglądarka, czas wizyty itp. Analizujemy gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie używamy Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o tzw. pliki cookie i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.

8. Google Adwords
Nasza strona korzysta z usługi Google Adwords. Google AdWords jest internetowym programem reklamowym dostarczanym przez Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA („Google”).

W ramach usługi Google AdWords korzystamy z funkcji remarketingu. Funkcja remarketingu pozwala nam wyświetlać użytkownikom naszej strony internetowej na innych stronach sieci Google (np. w wyszukiwarce Google, tzw. „reklamy Google” albo na innych stronach) reklamy dostosowane do ich zainteresowań. W tym celu analizowane jest zachowanie użytkowników na naszej stronie internetowej, np. to, jakimi ofertami użytkownik był zainteresowany, co pozwala na kierowanie do użytkowników dostosowanej reklamy nawet podczas wizyty na innej stronie internetowej. W tym Google zapisuje określoną liczbę w przeglądarkach użytkowników korzystających z poszczególnych usług Google albo stron internetowych w sieci Google. Za pomocą tej liczby, określanej jako „cookie” rejestrowane są odwiedziny tych użytkowników na stronie. Liczba służy do jednoznacznej identyfikacji przeglądarki internetowej na określonym komputerze, a nie do identyfikacji osoby. Dane osobowe nie są przechowywane. Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO.

Zastosowanie plików Cookies przez Google można wyłączyć, klikając poniższe łącze, pobierając dostępną pod nim wtyczkę przeglądarki i instalując ją: www.google.com/settings/ads/plugin.

Bardziej szczegółowe informacje o remarketingu Google oraz o deklaracji ochrony danych Google można znaleźć pod adresem: www.google.com/privacy/ads/ .

9. Śledzenie konwersji Google
Ponadto, w ramach korzystania z usługi Google AdWords, korzystamy z tzw. śledzenia konwersji. Klikając reklamę uruchomioną przez Google, w urządzeniu użytkownika zapisywany jest plik cookie śledzenia konwersji. Te cookies tracą ważność po upływie 30 dni, nie zawierają danych osobowych a tym samym nie służą do identyfikacji osób. Informacje pozyskiwane z wykorzystaniem pliku cookie śledzenia konwersji służą do tworzenia statystyk konwersji dla klientów AdWords, którzy zdecydowali się na usługę śledzenia konwersji.
Podstawą prawną tego przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO.

Można zapobiec zapisywaniu plików cookie, korzystając z adekwatnego ustawienia w oprogramowaniu przeglądarki; informujemy, że w takim wypadku korzystanie ze wszystkich funkcji strony internetowej w ich pełnym zakresie może być niemożliwe. Ponadto użytkownik może dezaktywować w przeglądarce reklamy Google związane z zainteresowaniami oraz reklamy Google w Internecie (w ramach sieci Google) związane z zainteresowaniami, klikając przycisk „wył.” pod www.google.de/settings/ads lub dokonując dezaktywacji podwww.aboutads.info/choices/. Więcej informacji o związanych z tym ustawieniach użytkownika i ochronie danych w Google można znaleźć pod www.policies.google.com/privacy?hl=pl&gl=pl.

10. Logi serwera
Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony i są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:
a) czas nadejścia zapytania,
b) czas wysłania odpowiedzi,
c) nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP,
d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji HTTP,
e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do Serwisu nastąpiło przez odnośnik,
f) informacje o przeglądarce użytkownika,
g) Informacje o adresie IP.

Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.
Dane powyższe nie są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

11. Okresy przetwarzania danych osobowych (retencja danych)
Dane kontaktowe podane w formularzu kontaktowym są przetwarzane do czasu realizacji celu przetwarzania. Dane przetwarzane w związku ze zgodą na otrzymywanie informacji handlowych przetwarzane są do momentu wycofania zgody.

Dane marketingowe są przetwarzane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu.

12. Prawa osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora
Każdej osobie, której dane są przetwarzane przez Virginia Park 1 Sp. z o.o. Sp. K. przysługuje:

  • prawo dostępu do swoich danych osobowych,
  • prawo do usunięcia swoich danych osobowych,
  • prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  • prawo do przeniesienia swoich danych osobowych,
  • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

W celu wykonania wyżej wymienionych praw, z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, powinni Państwo skierować żądanie mailowo na adres: biuro@virginiapark.pl, lub pisemnie na adres Administratora, podany na stronie internetowej virginiapark.pl.

13. Wycofanie zgody
Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo w każdej chwili wycofać zgodę na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie uprzedniej zgody.

Zgodę można wycofać poprzez kontakt e-mail: biuro@virginiapark.pl lub poprzez wykorzystanie innych danych kontaktowych dostępnych w serwisie virginiapark.pl, tj.: drogą e-mail, listowną, telefoniczną.

W przypadku złożenia wniosku o wycofanie zgody na przetwarzanie danych Administrator może uzależnić wykonanie czynności od nie budzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z tym wnioskiem.

14. Stosowanie Cookies
Usługodawca może stosować „cookies” (ciasteczka), czyli pliki, zawierające dane informatyczne, w postaci plików tekstowych, które serwer zapisuje na urządzeniu końcowym (w szczególności komputer lub Urządzenie Mobilne) użytkownika danego serwisu, tak by odczytać je ponownie przy każdorazowym połączeniu się z Serwisem z tego urządzenia końcowego.

14.1. Zgodność stosowania Cookies z prawem
Zgodnie z art. 173 ust. 1 ustawy z 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2004 r., Nr 171, poz. 1800) informujemy, iż podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies jest Usługodawca. Przedmiotowe działanie odbywa się zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa, w szczególności z ustawą – Prawo telekomunikacyjne, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

14.2. Brak ingerencji Cookies z urządzeniem końcowym
Pliki cookies są ustawiane przy „wejściu” i „wyjściu” z Serwisu, nie są wykorzystywane do identyfikacji czy ustalania tożsamości poszczególnych Użytkowników. Wykorzystywanie Cookies nie powoduje zmian w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (tj. np. komputerze, Urządzeniach Mobilnych) jak i w oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych.

14.3. Cele wykorzystywania Cookies
Pliki Cookies mogą być wykorzystywane w celu:
Dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika Serwisu i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

Udoskonalenia Serwisu, poprzez maksymalną indywidualizację treści wyświetlanych dla danego Użytkownika Serwisu;

Tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

Utrzymania sesji użytkownika Serwisu (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

W celu zoptymalizowania oferty reklamowej i marketingowej dla danego Użytkownika Serwisu, zarówno przez Usługodawcę jak i innych reklamodawców, a także partnerów biznesowych Usługodawcy.

14.4. Rodzaje plików Cookies
W ramach Serwisu stosowane są trzy zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne”, „stałe” oraz „zewnętrzne”:

Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczania Serwisu lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej) i służą do obsługi usług wymagających uwierzytelnienia w ramach danego Serwisu;

„Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika i służą do zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu Użytkownika;

„Zewnętrzne” pliki cookies (tzw. third partiescookies) umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania z Serwisu oraz dostarczanie użytkownikom treści reklamowych optymalnie dostosowanych do zainteresowań poszczególnych Użytkowników.

14.5. Prawo wykorzystywania Cookies przez Partnerów i reklamodawców
Pliki cookies zamieszczone w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z Usługodawcą reklamodawców oraz Partnerów, na co Użytkownik wyraża zgodę.

14.6. Wyłączenie mechanizmu plików Cookies
Dostępne przeglądarki internetowe w ustawieniach początkowych akceptują pliki cookies. Każdy Użytkownik może jednak sprzeciwić się umieszczaniu plików cookies na jego urządzeniu końcowym. Co do zasady, by zmienić te ustawienia, należy skorzystać z opcji wyłączenia mechanizmu plików cookies w danej przeglądarce internetowej, zarówno na komputerach jak i Urządzeniach Mobilnych. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika Serwisu.

Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Warto jednak wspomnieć, że usunięcie plików cookies może doprowadzić do utraty możliwości korzystania z istotnych funkcjonalności Serwisu.

Prawo do zmian w polityce
Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania w przyszłości zmian w naszych zasadach ochrony prywatności, aby stale móc je dostosowywać do naszej strony internetowej i zmian w wymaganiach prawnych.